/Zamówienia publiczne

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na: „Kompleksowy Program Ubezpieczenia dla - Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Transkom” Sp. z o.o. na lata 2019-2020”

By | Grudzień 5th, 2018|Aktualności, Zamówienia publiczne|

Przetarg – „Zakup małych autobusów niskoemisyjnych w celu dowożenia pasażerów do dworca Czerwonak oraz dworca Owińska”

UWAGA Informujemy, że zmieniony został termin składania ofert na dzień 9 stycznia 2019 roku do godziny 11.00. Zmieniony został również zapis umowy zamieszczonej w SIWZ w części III „Projekt Umowy”. [...]

By | Listopad 28th, 2018|Aktualności, Zamówienia publiczne|

Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2019 – 31.12.2020

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. ogłasza „Przetarg na dostawę energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Transkom Sp. z o.o. w okresie 01.01.2019 - 31.12.2020”

By | Wrzesień 3rd, 2018|Aktualności, Zamówienia publiczne|

Przetarg zakup małych autobusów niskoemisyjnych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. ogłasza „Przetarg na zakup małych autobusów niskoemisyjnych w celu dowożenia pasażerów do dworca Czerwonak oraz dworca Owińska”

By | Czerwiec 29th, 2018|Aktualności, Zamówienia publiczne|