Informacja o prowadzonym postępowaniu przetargowym

Zamawiający informuje, że postępowanie pn.” „Dostawa oleju napędowego dla P.W. Transkom na okres 24 miesięcy” prowadzone jest na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/445293