Przetargi

Przetarg olej napędowy

ZAWIADOMIENIE

Dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Działając na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, niniejszym zawiadamiamy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSKOM” Sp. z o.o. na : „Dostawy oleju napędowego do autobusów, do zbiorników stacji paliw P.W. Transkom Sp. z o.o. ul. Piaskowa 1 w Koziegłowach” w dniu 22.03.2017 r.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją przetargową na stronie internetowej Zamawiającego www.transkom.com.pl lub w siedzibie przy ul. Piaskowej 1 w Koziegłowach.

Oferty można składać do 25.04.2017 r. do godz. 11:00 w siedzibie P.W.TRANSKOM Sp. z o.o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie P.W.TRANSKOM Sp. z o.o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy.

Załączniki do pobrania