/, Zamówienia publiczne/Postępowanie p.n.: „Dostawa oleju napędowego dla P.W. Transkom.