UWAGA

Informujemy, że zmieniony został termin składania ofert na dzień 9 stycznia 2019 roku do godziny 11.00.

Zmieniony został również zapis umowy zamieszczonej w SIWZ w części III „Projekt Umowy”. W § 3 punkt 3:

BYŁO: Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 7 miesięcy od daty doręczenia faktury wraz z protokołami potwierdzającymi dokonanie bezusterkowych odbiorów autobusów objętych przedmiotem zamówienia.

JEST: Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z protokołami potwierdzającymi dokonanie bezusterkowych odbiorów autobusów objętych przedmiotem zamówienia.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. ogłasza „Przetarg na zakup małych autobusów niskoemisyjnych w celu dowożenia pasażerów do dworca Czerwonak oraz dworca Owińska”

Załączniki do pobrania