Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostępne w załączniku

Przetarg ZP/1/2019

ZAWIADOMIENIE

Dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej
Ustawą Pzp, niniejszym zawiadamiamy o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSKOM” Sp. z o.o. na : „Dostawy oleju
napędowego do autobusów, do zbiorników stacji paliw P.W. Transkom Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 1 w Koziegłowach” w dniu 29.03.2018 r.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją przetargową na stronie
internetowej Zamawiającego www.transkom.com.pl lub w siedzibie przy ul.
Piaskowej 1 w Koziegłowach.

Oferty można składać do 8 maja 2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie
P.W.TRANSKOM Sp. z o.o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie
P.W.TRANSKOM Sp. z o.o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy.

Paweł Geisler
Prezes Zarządu

Załączniki do pobrania