ZATRUDNIMY

Specjalistę ds. zatrudnienia i płac

Miejsce pracy: Koziegłowy k/Poznania

P.W. Transkom Sp. z o.o. to nowoczesna, odpowiedzialna społecznie spółka Gminy Czerwonak, świadcząca najwyższej jakości usługi przede wszystkim w obszarze transportu publicznego, wynajmu nieruchomości dla biznesu oraz sprzedaży paliw. Chcemy, aby naszą Firmę tworzył zespół najbardziej wykwalifikowanych Pracowników. Odwiedź nas i poznaj na www.transkom.com.pl

Poszukiwane kompetencje:
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze HR
 • wykształcenie minimum średnie
 • znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • dobra znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office)
 • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność i chęć ciągłego samokształcenia się
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego w zakresie kadr i płac
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne związane z prowadzoną tematyką
 • pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS

Kandydatów zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email:

rekrutacja@transkom.com.pl

Prosimy by w CV zawrzeć klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez P.W. TRANSKOM Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jeżeli chcą Państwo, aby dane osobowe były przechowywane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych, prosimy w CV zawrzeć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez P.W. TRANSKOM Sp. z o.o. moich danych osobowych również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administratorem) w związku z prowadzoną rekrutacją jest P.W. TRANSKOM Sp. z o.o. ul. Piaskowa 1, 62 – 028 Koziegłowy KRS: 0000089614.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda), lit. b (czynności przed zawarciem umowy) oraz lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji określonych celów Administratora, w szczególności w zakresie możliwości zaplanowania właściwej organizacji pracy Administratora i weryfikacji możliwości zatrudnienia osób na określonych stanowiskach, dokonania oceny umiejętności osób kandydujących do pracy).
 3. Odbiorcą danych osobowych jest P.W. TRANSKOM Sp. z o.o.
 4. Dane osobowe osoby uczestniczącej w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane wyłącznie na czas procesu rekrutacji, chyba, że w danym naborze zostanie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takiej sytuacji, dane osobowe przechowywane przez 1 rok od zakończenia procesu rekrutacji, o ile zgoda na ich przetwarzanie nie zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.
 5. Administrator informuje o:
  • prawie dostępu do danych osobowych,
  • prawie do sprostowania danych osobowych,
  • prawie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawie do usunięcia danych osobowych,
  • prawie do przenoszenia danych osobowych,
  • prawie do wniesienia sprzeciwu do Administratora wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawie do wniesienia skargi do UODO,
  • prawie do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie nastąpiło na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: kadry@transkom.com.pl