Przetarg nieograniczony olej napędowyZAWIADOMIENIE

Dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, niniejszym zawiadamiamy o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSKOM” Sp. z o.o. na : „Dostawy oleju napędowego do autobusów, do zbiorników stacji paliw P.W. Transkom Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 1 w Koziegłowach” w dniu 22.03.2017 r.

SZCZEGÓŁY