kir

Z wielkim smutkiem i żalem,

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.

Mariana Szymańskiego

Długoletniego Prezesa Zarządu

P.W. Transkom Sp. z o.o.

 

Wyrazy głębokiego współczucia

rodzinie i Najbliższym

składają:

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

P.W. Transkom Sp. z o.o.