TRANSKOM oferuje w sprzedaży w korzystnych cenach AdBlue – stosowany w nowej generacji silników Diesla wykorzystujących technologię selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

AdBlue można nabyć na stacji paliw w siedzibie firmy przy ul.Piaskowej 1 tankując bezpośrednio do zbiornika lub w jednorazowych kanistrach 10 i 20 litrowych z lejkiem.

AdBlue w kanistrach dostępne jest także na stacji paliw Statoil w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 2.

Korzyści z AdBlue

  • redukcja zanieczyszczeń,
  • oszczędność w zużyciu paliwa,
  • niższe opłaty drogowe w Europie.

Jakość produktu jest potwierdzona przy każdej dostawie certifikatem zgodności z normą ISO 22241-1/-2/-3/.

AdBlue stosowany jest w nowej generacji silników Diesla wykorzystujących technologię SCR (selektywnej redukcji katalitycznej). Użyty w technologii SCR katalizator stawia wysokie wymagania dla zawartości w roztworze mocznika metali (tj. Na, K, Mg, Ca, Al., a w szczególności metali ciężkich). AdBlue znalazło zastosowanie w systemach SCR w przemyśle motoryzacyjnym w związku z nowymi legislacjami unijnymi regulującymi normy emisji spalin w silnikach Diesla.

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej od 1 października 2006 roku weszły w życie nowe, bardziej restrykcyjne normy emisji spalin (tzw. Euro 4), które od 1 października 2008 ulegną dalszemu zaostrzeniu (tzw. Euro 5). Nowe normy nakładają na producentów samochodów ciężarowych o tonażu powyżej 3,5 tony wymóg dostosowania swojego taboru do ich spełnienia. Takie możliwości stwarza technologia SCR. Powoduje ona rozkład tlenków azotu NOx w azot i wodę. Zgodnie z normą EURO 5 emisja szkodliwych tlenków azotu została zredukowana o 60% oraz cząstek stałych (PM) o co najmniej 80%.

W samochodach ciężarowych został zainstalowany dodatkowy zbiornik na AdBlue, który pod wysokim ciśnieniem jest wtryskiwany bezpośrednio do katalizatora gazów spalinowych w technologii SCR. W ten sposób następuje redukcja emisji szkodliwych gazów spalinowych powodujący efekt cieplarniany oraz kwaśne deszcze.

Informacje techniczne pochodzą od producenta Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

Tel.  061 65 14 734