Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE

O prowadzonym rozeznaniu zakupu i dostawy nowego autobusu miejskiego niskopodłogowego zgodnie
z wytycznymi ZTM Poznań.
Spółka P.W. TRANSKOM zaprasza zainteresowanych do składania ofert sprzedaży nowego
autobusu niskopodłogowego do komunikacji miejskiej.

 1. Przedmiotem oferty jest zakup i dostawa 1 szt. nowego osiemnastometrowego niskopodłogowego
  autobusu miejskiego.
 2. Cena podana w ofercie powinna być ceną netto w PLN.
 3. Oferowany autobus ma być pomalowany w barwach spółki P.W. TRANSKOM według wzoru kolorów,
  który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (sposób malowania do uzgodnienia z
  zamawiającym).
 4. Serwis oferowanych autobusów powinien znajdować 50km od siedziby firmy. Wybór Zamawiającego co
  do marki oferowanych autobusów podyktowany jest względami technicznymi, technologicznymi i
  serwisowymi.
 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2021 r. od
  daty złożenia oferty, chyba że uzyska pisemną zgodę zamawiającego na dostawę w innym terminie.
 6. Miejscem realizacji zamówienia (dostawy) jest siedziba Zamawiającego, mieszcząca się przy
  ul. Piaskowej 1, 61-028 Koziegłowy.
 7. Autobus powinien spełniać wytyczne stawiane autobusom przez ZTM Poznań, zamieszczone w
  załączniku nr 2.

SKŁADANIE OFERT

Ofert należy składać w terminie do 31 sierpnia 2020 roku drogą elektroniczną na adres
info@transkom.com.pl lub w sekretariacie spółki do godziny 15:00.
W przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z: Łukasz Piechowiak, tel. 616 514 718.

KRYTERIUM WYBORU

100% – cena oferowanego autobusu.

UWAGA
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. cen nowych autobusów.

Załączniki do pobrania