Główna
Zobacz aktualne

Bieżące informacje

Zobacz aktualne
2302, 2024

Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego nowego autobusu 18 metrowego i dwóch nowych autobusów 12 metrowych dla komunikacji publicznej

Zamawiający informuje, że wszczął postępowanie, którego przedmiotem jest: Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego [...]

2102, 2024

Aktualizacja 07.03.2023 – Zapytanie ofertowe na: Wykonanie remontu części budynku administracyjnego szatni dla kobiet.

Firma Transkom Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z opublikowanym zapytaniem ofertowym na: Wykonanie [...]

3001, 2024

Zmiana rozkładu jazdy – linie nr 312, 320, 321, 323, 341 oraz 342 od 1 lutego

Dd czwartku, 1 lutego nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy linii nr 312, 320, 321, 323, [...]

1212, 2023

AKTUALIZACJA 20.12.2023 – Zapytanie ofertowe na: Wykonanie dokumentacji projektowej stacji transformatorowych z przyłączem do ładowania autobusów.

Firma Transkom Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z opublikowanym zapytaniem ofertowym na dostawę [...]

Nasza „Wizja”, nasza „Misja”

Spółka prowadzi działalność w branżach

Zobacz więcej

Rozkład jazdy komunikacji gminy Czerwonak.

Zobacz więcej

Gmina Czerwonak
Informacje z Gminy

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

7 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak wspólnie z Wójtem Gminy Czerwonak Jackiem Sommerfeldem podpisali umowy o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w obszarze transportu miejskiego oraz tzw. niską emisją. Beneficjentami wsparcia pochodzącego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

W ramach  Programu Operacyjnego :

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego

Oś priorytetowa 3: Energia

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej

Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

1.4. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania

Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania