Zamawiający informuje, że wszczął postępowanie, którego przedmiotem jest:

Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego nowego autobusu 18 metrowego i dwóch nowych autobusów 12 metrowych dla komunikacji publicznej

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d577b3b6-c391-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-d577b3b6-c391-11ee-a84d-d63fc4d19e65