ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W:

Postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi
unijnemu lub większej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku
p.n.: „Dostawa oleju napędowego dla P.W. Transkom na okres 24 miesięcy”

Sprawa nr ZP 1/2023

LINK: https://platformazakupowa.pl/transakcja/755992

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSKOM” Sp. z o.o.
Adres: ul. Piaskowa 1
62028 Koziegłowy k/Poznania