Postępowanie p.n.: Dostawa oleju napędowego dla P.W. Transkom width=INFORMACJA: O rozpoczęciu postępowania p.n.:

ZP 2/2022 „Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „TRANSKOM” Sp. z o.o. wraz z odkupem energii wyprodukowanej w oze w okresie do 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Adres postępowania na platformie zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/695600

Termin składania ofert do dnia: 5.12.2022r.  godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 05.12.2022r. godz. 10.15

Załączniki do pobrania